Правила прийому вихованців

ПРАВИЛА

прийому вихованців до Будинку дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" Дарницького району м. Києва

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Будинку дитячої таюнацької творчості «Дивоцвіт».

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.  № 433, Статуту БДЮТ «Дивоцвіт» (розпорядження ДРДА від 09.04.20015 р. № 206), Правилами внутрішнього розпорядку БДЮТ «Дивоцвіт» (затверджені загальними зборами трудового колективу від 29.08.2013 р.)  з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. БДЮТ «Дивоцвіт» організовує позашкільне навчання дітей віком від 4 до 18 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація БДЮТ «Дивоцвіт» зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку БДЮТ «Дивоцвіт».

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» здійснює директор, керівники гуртків та творчих об’єднань.

2.2. Директор БДЮТ «Дивоцвіт» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

 2.4.У гуртках хореографічного та хорового профілю можуть проводиться випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5.До  навчання у БДЮТ «Дивоцвіт» можуть залучатися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків та творчих об’єднань відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків, який вивішується у холі закладу на інформаційному стенді та на сайті.

2.7. Запис до груп першого року навчання на новий навчальний рік розпочинається після закінчення попереднього шляхом онлайн-реєстрації на сайті. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей з серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Прийом вихованців для одержання професійної, спеціальної освіти  здійснюється за бажанням дітей та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. 

2.9. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

заяву  встановленого зразку на ім’я директора;

- копію свідоцтва про народження дитини (або копію паспорта);

-  медичну довідку (для занять у туристичних, спортивних та хореографічних гуртках);

- документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків.

2.10.У заяві надається інформація про особисті дані дитини, місце її проживання, навчання, вказується інформація про батьків (прізвище, ім’я, по батькові), телефон батьків (осіб, які їх замінюють) для зв’язку, соціальний статус дитини або батьків (осіб, які їх замінюють) та надається їх згода на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.11. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку для вихованців та їх батьків (або осіб, що їх замінюють). Факт ознайомлення  фіксується підписом.

2.12. Для зарахування дітей до туристичних, спортивних, хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація БДЮТ «Дивоцвіт» має право відмовити у зарахуванні дитини.

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Зарахування вихованців до БДЮТ «Дивоцвіт» проводиться за наказом директора 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.

3.2. У разі, коли зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців БДЮТ «Дивоцвіт».

ІV. Формування груп

4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в БДЮТ «Дивоцвіт» та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

4.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.

4.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року рекомендувати дітей до зарахування у групи за наявності вільних місць.

 

РОЗГЛЯНУТО

на засідання педагогічної ради

БДЮТ «Дивоцвіт»

протокол № 4 від 28 травня 2015р.