Нормативно-правова база

І. Закони України
 
 
1.2. Про освіту (від 05.09.2017 № 2145-VIII)
 
1.3. Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-ІІІ)
 
 
1.5. Про професійний розвиток працівників (від 12.01.2012 № 4312-VI із змінами)
 
1.6. Про Голодомор 1932-1933 років в Україні (від 26.11.2006 № 376-V)
 
 
ІІ. Укази Президента України
 
2.1 Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000№ 945/2000 зі змінами)
 
2.2. Про Національну доктрину розвитку освіти (від 17.04.2002 № 347/2002)
 
2.3. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 № 926/2010)
 
2.4. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді (від 30.09.2010 № 927/2010)
 
2.5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (від 25.06.2013 № 344/2013)
 
2.6. Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України (від 27.05.2014 № 648)
 
2.7. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей (із змінами згідно з Указом Президента № 503/2014 від 06.06.2014)
 
2.8. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" (від 12.01.2015 № 5/2015)
 
2.9. Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в україні на період до 2015 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (від 09.02.2016 № 42/2016)
 
 
 
ІІІ. Постанови, розпорядження  Кабінету Міністрів України
 
3.1. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (від 04.11.1993 р. № 909 із змінами)
 
3.2. Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17 серпня 2002 р. № 1133)
 
3.3. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06 травня 2001 р. № 433)
 
3.4. Про вдосконалення системи організаціїї роботи з виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах (від 20 серпня 2003 р. № 1301)
 
3.5. Про внесення змін  до Положення про позашкільний навчальний заклад (від 27 серпня 2010 р. № 769)
 
3.6. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27 серпня 2010 р. № 796, із змінами)
 
3.7. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників (від 23 грудня 2015 р. № 1109)
 
3.8. Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 171-р)
 
3.9. Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (від 21 серпня 2019 р. № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019)
 
3.10. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у звязку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50)
 
 
 
ІV. Накази Міністерства освіти і науки України
 
4.1. Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників  навчально-виховних закладів Міністерства освіти і науки України (від 20.12.1993  № 455)
 
4.2. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (від 07.09.2000 № 439)
 
4.3. Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)
 
4.4. Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 № 5)
 
4.5 Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістич-ної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002 № 292)
 
4.6. Про затвердження Положення “Про почесні звання "Народний художній колектив" і "Зразковий художній колектив" (від 14.08.2002 № 461)
 
4.7. Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій цчнівської молоді, туристсько-краєзнавсьчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (від 09.12.2002 № 730)
 
4.8. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (від 21.07.2003 № 486)
 
4.9. Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 № 151/11)
 
4.10. Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)
 
4.11. Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008  № 676)
 
4.12. Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання (наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 17.09.2009 № 3272)
 
4.13.  Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 № 1010)
 
4.14. Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010 № 736/902/758)
 
4.15. Про виконаннч постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 769 (від 13.09.2010 № 867)
 
4.16. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру "Сокіл" ("Джура") (від 13.06.2012 № 687, редакція від 30.05.2014)
 
4.17. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів" (наказ МОНмолоді та спорт від 17.08.2012 № 922)
 
4.18. Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 № 947)
 
4.19. Про затверження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" (від 31.10.2012 № 1230)
 
4.20. Про затвердження переліку найбільних позашкільних навчальних закладів (від 29.12.2012 № 1523)
 
4.21.  Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 08.08.2013 № 1135)
 
4.22. Про координацію діяльності структурних підрозділів міністерства та наукових установ з питань пощзашкільної освіти, виховної роботи та психологічної служби (від 12.06.2014 № 708)
 
4.23. Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи (від 02.10.2014 № 1124)
 
4.24. Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (від 22.10.2014 № 1195)
 
4.25.  Про затверддження Переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України (від 14.08.2017 №1157)
 
4.26. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах (від 06.01.2015 № 2)
 
4.27. Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Джерело творчості" (від 23.11.2017 №1527)
 
4.28. Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості" (від 12.10.2020       №1261)
 
V. Листи Міністерсва освіти і науки України
 
5.1. Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка (від 11.03.1998 № 1/9-96)
 
5.2. Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання (лист МОНмолодьспорт України від 09.08.2012 № 1/9-557)
 
5.3. Про навчальні програми з позашкільної освіти (від 19.08.2014 № 1/9-417)
 
5.4. Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту (від 01.09.2014 № 1/9-441)
 
5.5. Про неухільне дотримання принципів гарнтування свободи педагогічної діяльності вчителя (від 05.12.2014 № 1/9-630)
 
5.6. Щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів (від 29.01.2015    № 1/9-40)
 
5.7. Про методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019-2010 навчальному році (від 10.07.2019 № 1/9-436)
 
5.8. Про розвиток позашкільної освіти та забезпечення права на її здобуття (від 27.09.2019 № 1/9-612)
 
5.9. Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників (від 04.11.2019 №1/9-683)
 
VI. Накази Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
 
6.1. Про прозорість та відкритість діяльності навчальних закладів №929 від 03.10.2017